Tarieven jeugd
(tot 18 jr)
senioren
(vanaf 18 jr)
Lidmaatschap Contributie per kwartaal

Contributie per jaar

Inschrijfgeld

€ 21,00

€ 84,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 120,00

€ 15,00

Slapend lid Contributie per kwartaal

Contributie per jaar

Instapkosten

€ 3,00

€ 12,00

€ 7,50

€ 3,00

€ 12,00

€ 7,50

Overigen Losse rit

5-rittenkaart

Introductiekaart

€ 3,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 4,50

€ 21,50

n.v.t.

Nibac’79 hanteert het automatisch incasso om de lidmaatschapsgelden te innen.
Automatische incasso vindt in de regel plaats in de 2e maand van het lopende kwartaal.

Bankgegevens Nibac’79
Bankrekeningnummer Nibac ’79 NL46 RABO 0136 8966 85

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per de eerste van januari, april, juli en oktober.
Opzeggen kan per post en per e-mail en dient 14 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal in het bezit van het secretariaat zijn.
Ontvangst van de opzegging wordt altijd bevestigd.
Bij opzegging kunnen de kosten voor het bondslidmaatschap voor het gehele jaar in rekening gebracht worden, omdat deze kosten ook door de vereniging per jaar betaald moet worden.

Spelen bij partners

Het is mogelijk om ook te spelen bij onze partners van bc Het Anker (Buchten).
Het bestuur kan nadere voorwaarden verbinden aan dit gastgebruik.